Ступені порівняння прикметників

Прикметник – це частина мови, яка виражає ознаку предмета та відповідає на питання «який?», «чий». Самі прикметники не є однаковими за характеристиками та поділяються на 3 групи:

1. Якісні прикметники виражають різні ознаки предметів. Це можуть бути різні властивості предметів або живих істот, які можна сприйняти органами почуттів, помітити в просторі або часі. Також до якісних прикметників належать риси характеру людей, фізичні та вікові характеристики.

Наприклад: висока жінка, хитра лисиця.

2. Відносні прикметники виражають певну ознаку предмета чи особи по відношенню до чогось.

Наприклад: скляне вікно, подвійна платня.

3. Присвійні прикметники вказують на належність предмета комусь або чомусь. Частіше на все – людині. Цей вид прикметників відповідає на питання «чий?», «чия?», «чиє?».

Наприклад: мамине вбрання, авторська пісня.

Увага! Не плутайте присвійні прикметники із займенниками!

Ступені порівняння прикметників указують на неоднакову міру якості - тобто, є характеристикою якісних прикметників.
Існує 2 ступеня порівняння якісних прикметників – вищий та найвищий. І в кожному зі ступенів розрізняють 2 форми утворення прикметників – просту та складену.

Вищий ступінь Найвищий ступінь
Проста форма Складена   форма Проста форма Складена форма
тепліший, більш теплий, найтепліший, найбільш теплий,
красивіша більш красива найкрасивіша найбільш красива

Проста форма вищого та найвищого ступенів порівняння утворюється через зміну будови самого прикметника. 
Найвищий ступінь не впливає на будову прикметника, в ньому тільки додається префікс або додаткове слово, яке вказує на зміну міри ознаки.

Вищий ступінь порівняння прикметника вказує на те, що в одному об’єкті ознака проявляється більшою або меншою мірою, ніж в іншому.

Проста форма вищого ступеня порівняння створюється за допомогою додавання суфіксів –ш та -іш: спритний – спритніший. Але деякі прикметники можуть втрачати суфікси –к, -ек, -ок: легкий – легший.

Після додавання суфікса –ш, у будові деяких прикметників може спостерігатися чергування приголосних, та як результат – звукових сполук: 
зьк/жч: близький – ближчий
сш/щ: високий – вищий (не висший!)

Складена форма порівняння вищого ступеня утворюється шляхом додавання слова більш або менш до звичайної форми прикметника: товстий – більш товстий, гучний – менш гучний.

Найвищий ступінь порівняння є свідченням того, що в цьому об’єкті відповідна ознака проявляється найбільшим або найменшим чином у порівнянні до всіх інших об’єктів.

Проста форма найвищого ступеня порівняння утворюється за допомогою додавання до прикметника вищого ступеня порівняння префікса най-: кращий – найкращий. Але це значення можна також додатково ще посилити префіксами що- та як-: модний - щонаймодніший, спокійна - якнайспокійніша.

Складена форма порівняння найвищого ступеня утворюється так само, як і форма вищого ступеня – за допомогою додавання слів найбільш або найменш до звичайної форми прикметника: холодний – найбільш холодниq, гостра – найменш гостра.

Винятки!

Ступені порівняння ніколи не утворюють такі якісні прикметники:
- ті, що називають абсолютну якість: порожній
- ті, що утворюються за допомогою наступних суфіксів: -уват, -езн, -есеньк, -еньк, -енн: здоровенний, чорнесенький

 

 

0 

Тут ще немає коментарів