Чергування приголосних в українській мові

1) Чергування [г], [ж], [к], [ч], [х] - [ш]
Вiдбувається в разі словотворення та словозмiни:
Увага - уважний - зауваження
Галка - галчин - галченя
Смiх - смiшний – усмiшка.
 
2) Чергування [г] – [з], [к] – [ц], [х] – [с]
Вiдбувається в разі словозмiни перед закiнченням "-i":
Луг - у лузi, райдуга - райдузi, гiлка - на гiлцi, донька - доньцi, свекруха - свекрусi, капелюх - у капелюсi.
 
3) У дiєсловах вiдбувається перехiд приголосних [д], [т], [з], [с] у шиплячi, а саме:
[т] - [ч]
котити - кочу
[ст] - [щ]
пустити - пущу
[зд] - [ждж]
їздити - їжджу
[д] - [дж]
садити - саджу
 
4) В iнших частинах мови чергується [д] — [ж]:
уродити — урожай, огородити — огорожа, погода — погожий, переходити — перехожий, правда — справжнiй.
 
5) У буквосполученнях "дт", "тт" першi звуки [д] i [т] чергуються з приголосним [с]:
веду — вести, ненавидiти — ненависть, цвiт — цвiсти, мету — мести.
 
6) Окремий випадок чергування [г] – [ш]:
горох – горошок

0 

Тут ще немає коментарів