Чергування У-В, І-Й

В українськiй мовi чергуються прийменники у, в i префiкси у-, в- , якщо це не змiнює значення слів.
У вживається для уникнення збiгу приголосних:
 • На початку слова перед приголосним: учора
 • На початку речення перед приголосним: У мене був важкий день
 • На межi слiв мiж приголосними звуками: прийшов у село
 • Якщо наступнi приголоснi в, ф або їхнi сполуки з iншими звуками (-льв-, -св-, -тв-, -хв-): Сидимо у вагонi
 • Пiсля роздiлового знака перед приголосним (риска, дужки, лапки, кома, середник)Стоїть на видноколi мати — у неї вчисьМоя мама, учителька, сьогоднi провела вiдкритий урок
В уживається для уникнення збiгу голосних:
 • Мiж голосними: Була в Одесi
 • Перед голосними на початку речення: В Антарктидi працюють вченi
 • Пiсля голосного перед бiльшiстю приголосних (крiм в, ф, -льв-, -св-, -хв- i под.)Пiшла в садок.
У — В не чергуються:
 • У словах, де вiд змiни звука змiнюється значення слова: вдача – удача.
 • У словах iншомовного походження та у власних назвах: увертюра, ультиматум, утопiя, Вдовенко, Врубель, Угорщина, Удовиченко тощо
I вживається:
 • Мiж приголосними: зiбрав i пiшов
 • На початку речення: I день iде...
 • Для зiставлення понять: батьки i дiти.
 • Перед йотованими звуками (я, ю, є, ї) та звуком [й]Знайшли i їжака, i ялинку; Вчора зустріли і її, і його
Й вживається:
 • Мiж голосними звуками: лiто й осiнь.
 • Пiсля голосного звука перед приголосним: червонi й жовтi.

0 

Тут ще немає коментарів