Стягнені й нестягнені форми прикметників та займенників

Як правильно - "тої", "теї" чи "тієї"? Чи поправними є форми прикметників "зеленеє", "молодії" – чи треба казати тільки "зелене", "молоді"»?

Українська мова має дві форми прикметників та займенників – стягнену та нестягнену.
Сучасна літературна мова послуговується переважно стягненою формою прикметників: ЗЕЛЕНЕ, МОЛОДІ тощо.
Але не є помилкою також уживання й нестягненої форми (вона притаманна передусім для південно-західних діалектів – волинського, західноподільського (волинсько-подільського) та частини наріч подільських діалектів), а також у літературних творах.
Тобто, можемо казати «зеленеє» (напр., з пісні «Зеленеє жито, зелене»), «молодії» (напр., «Мої молодії літа») тощо.
 
Стосовно займенників:
Вказівні займенники в сучасній літературній мові вживаються як у стягненій (ТІ, ТЕ), так і в нестягненій формі (ТІЄЇ, МОЄЇ, ТВОЄЇ). Також і нормативні літературні нестягнені займенники (ТІЄЇ, МОЄЇ, ТВОЄЇ) можуть мати й стягнену форму (ТЕЇ/ТОЇ, МЕЇ/МОЇ, ТВЕЇ/ТВОЇ).
Але, на відміну від нестягнених форм прикметників, нелітературні форми займенників вважаються не нормою мови, а дозволеним діалектизмом або літературно-художньою формою (хоча за те, що ви ними послуговуєтеся, ніхто вас лаяти не буде )

0 

Тут ще немає коментарів