"Тому що". Коли потрібна кома?

Складність правопису сполучників ускладнюється через те, що вони бувають омонімічними (схожими за звучанням або написанням) з іншими самостійними частинами мови.
Словосполука «тому що» належить саме до таких і в українській мові буває:
  • займенник+сполучник
  • сполучник
 
З огляду на це, обираємо потрібний варіант написання: без коми або з нею. Розгляньмо на прикладах.
 
У реченні "Я залишився сьогодні вдома, тому що падав дощ" пишемо «тому що» без коми. Тут слово належить до службової частини мови — сполучника. Він поєднує головну й підрядну частини речення (підрядне причинове). Сполучник підрядності «тому що» завжди пишемо без коми, при цьому він ставиться після коми.
Схема речення:
[…], тому що (…).
 
Подивімося на наступне речення: "Ти маєш завдячувати тому, що зробив справжній друг для твоєї родини." Тут роз’єднуємо «тому що» комою на підставі того, що це займенник «те» (у давальному відмінку) та сполучник «що».
 
Схема речення:
[… тому], (що…)

0 

Тут ще немає коментарів