Українські назви розділових знаків

Запятая - КОМА; (гал.) ПРОТИНКА
Точка - КРАПКА
Тире - РИСКА
Дефис - РОЗДІЛКА
Пробел - ПРОГАЛИНА, ПРОПУСК, ПЕРЕРВА
Двоеточие - ДВОКРАПКА
Точка с запятой - СЕРЕДНИК
Многоточие - КРАПКИ
Вопросительный знак - ЗНАК (ЗА)ПИТАННЯ
Восклицательный знак - ЗНАК ОКЛИКУ
Кавычки - ЛАПКИ
Скобки - ДУЖКИ
Квадратные скобки - КЛЯМРИ; ЛАМАНІ ДУЖКИ

0 

Тут ще немає коментарів